Leveringsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden:
Indien u bij ons bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden. Voordat u bestelt dient u kennis te nemen van de verkoopvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen: info@partijenwinkel.nl

2. Artikelen:
De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie.
Kleur van de geleverde artikelen zou enigszins kunnen afwijken.

3. Prijzen:
Alle genoemde prijzen op onze site zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Prijswijzigingen onder voorbehoud

4. Bestelling: U kunt bij ons bestellen in de webwinkel of door een e-mail te sturen naar info@partijenwinkel.nl met de gewenste artikelen. Vergeet daarbij niet uw naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en emailadres te vermelden.

5. Betaling:
Bij bestellen via de webwinkel ziet u meteen wat de totaalkosten zijn incl. de verzendkosten.
Bij bestellen via de email ontvangt u een retourmail van ons met het totaalbedrag vermeerderd met de verzendkosten.
Het totaalbedrag graag binnen 14 dagen over maken op rekeningnummer 3832309 t.n.v. K.C. van Kruistum onder vermelding van factuurnummer, naam en adres. Indien wij uw betaling na 14 dagen niet hebben ontvangen, vervalt de reservering van de door u bestelde artikelen. Indien wij uw betaling 21 dagen na bestelling niet hebben ontvangen is uw overeenkomst met Partijenwinkel ontbonden.

De bestellingen worden via ”aangetekend pakket” van TPG post naar u verstuurd binnen Nederland! Wij hanteren hiervoor de prijzen van TPG post, deze zijn incl. BTW:

Prijzen per 01-01-2011 ... 0-20 kg € 8,05 ... 20-30 kg € 13,50 prijzen onder voorbehoud) Pakketten worden met TPG-Aangetekend Pakket verstuurd.

6. Levering/verzending:
Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk! Verzending geschiedt binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Als de levertijd onverhoopt langer in beslag gaat nemen, of mocht product niet voorradig zijn, krijgt u hier tijdig bericht van. Onze pakketten worden bezorgd door TPG post. Derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van TPG post van toepassing. Wij leveren uitsluitend binnen Nederland! De wijze van verzending wordt door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. Extra kosten worden steeds in rekening gebracht. Leveringstijden gelden steeds bij benadering en in geen geval kunnen wij voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.

7. Niet tevreden - geld terug:
U heeft het recht om zonder opgave van redenen de door u ontvangen artikelen binnen 8 dagen terug te zenden. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Voorwaarde voor retour zenden van de spullen is dat we hierover worden bericht binnen 2 dagen na ontvangst! Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd! Terugbetaling: U krijgt uw aankoopbedrag minus de verzendkosten dan binnen 14 dagen na ontvangst teruggestort op uw bankrekening. Indien er onzerzijds een ernstig vermoeden van gebruik van de door u teruggestuurde artikelen bestaat, behouden wij ons het recht voor om niet, of slechts ten dele, uw aankoopbedrag minus verzendkosten, terug te storten.

8. Bekendheidsclausule:
Deze voorwaarden gelden voor alle koop en verkoopovereenkomsten, zodat afnemer zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.

9. Privacy:
Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. Klantgegevens worden nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.
Klantgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

10. Aansprakelijkheid:
Wij zijn niet aansprakelijk bij onjuist gebruik van onze produkten. Evenmin zijn wij verandwoordelijk voor eventuele schade die is toegebracht met onze produkten.

11. Algemeen:
Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.